EU-projekter

EU støtter projekter, som er med til at føre EU's strategier og politikker ud i livet. Læs mere om de overordnede kriterier for at søge om midler og find ud af, om din ide kan få EU-midler.

Med Det Syddanske EU-Kontors projektguide får du overblik over hvert trin i ansøgningsprocessen. Her findes også en række dokumenter og vejledninger, som kan hjælpe dig på de forskellige trin i processen - fra en løs ide til selve ansøgningen.

Find svar om EU's rammeprogram for forskning og innovation i vores Horizon Q&A.

Eller læs eksempler projekter, som tidligere har fået støtte fra EU.