Horizon 2020 Q&A

Horizon 2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation med et budget på mere end 500 mia. kr. i perioden 2014-2020. Det er muligt for både forskere, virksomheder og offentlige institutioner at søge om EU-midler til projekter inden for mange forskellige emner lige fra energibesparende projekter til forskning i nanoteknologi.

Læs meget mere om Horizon 2020 i vores Q&A.