Kan min ide få EU-midler?

EU støtter projekter inden for mange forskellige områder og mange typer af aktiviteter. Hvis du har du en ide til et projekt, så er det oplagt at afsøge mulighederne for EU-midler til projektet.

I dette dokument har vi beskrevet fem generelle kriterier, som din ide som hovedregel skal leve op til. Vi stiller samtidig seks spørgsmål, som hjælper dig med at beskrive ideen så præcist som muligt, så du kan komme videre i processen.

Hvilke aktiviteter?

Som hovedregel giver EU tilskud til projekter og arrangementer og ikke til driftsorienterede aktiviteter. Typiske aktiviteter er erfaringsudveksling, netværksdannelse, forskning, markedsudbredelse af nye teknologier i virksomheder.

Projektet skal samtidig sigte på at løse europæiske udfordringer ved at tænke nyt og prøve nye løsninger. Det kan være alt fra vækst og nye arbejdspladser til at løse Europas udfordringer med en aldrende befolkning. Resultaterne skal gavne en bred europæisk kreds. Derfor er det som hovedregel et krav, at der deltager partnere fra flere europæiske lande i projektet.

Denne liste viser nogle typiske aktiviteter, som rummer mulighed for at søge om EU-midler, samt nogle eksempler på, hvad der ikke gives tilskud til.

Husk: Du kan altid kontakte en af kontorets medarbejdere

Andre muligheder

Kriterierne retter sig mod europæiske udviklingsprojekter fra puljer administreret fra Bruxelles. Det er den type projekter, som Det Syddanske EU-Kontor arbejder med. Der findes også andre muligheder som for eksempel landdistriktsmidler og strukturfondene, som administreres i Danmark.