Direktør Rasmus Anker-Møller

Rasmus har det daglige ansvar for den strategiske ledelse af EU-kontoret.

E-mail: ram@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 780 382

EU-konsulent Thomas Jensen

Thomas sidder i teamet for Energi & Transport

E-mail: thj@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 103

EU-konsulent Pernille Dagø

Pernille sidder i teamet for Energi & Transport

E-mail: pda@southdenmark.be || Tel. (+32) 493 562 854

EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen

Cathrine arbejder med internationale kommuner

E-mail: chf@southdenmark.be || Tel. (+32) 490 422 834

EU-konsulent Henriette Hansen

Henriette sidder i teamet for Sundhed & Velfærd

E-mail: hha@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 777 615

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen

Allan arbejder i teamet for Sundhed & Velfærd

E-mail: ano@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 770 881

EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen

Jens arbejder med kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

E-mail: jbc@southdenmark.be || Tel. +45 30 61 61 37

EU-konsulent Siri Raahede Bentzen

Siri sidder i teamet for Erhverv & Innovation

E-mail: srb@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 778 533

EU-konsulent Else Dyekjær Mejer

Else sidder i teamet for Erhverv & Innovation

E-mail: edm@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 105

EU-konsulent Bjarne Andersen

Bjarne arbejder med Enterprise Europe Network

E-mail: ban@southdenmark.be || Tel. +45 25 48 21 25

Administrator Anne-Sofie Riis

Anne-Sofie arbejder med den daglige administration af EU-kontoret

E-mail: asr@southdenmark.be || Tel. (+32) 477 779 061

EU-konsulent Eric Björklund

Eric arbejder for Syddansk Universitet og varetager universitets interesser i Bruxelles. 

E-mail: erb@southdenmark.be || Tel. +32 477 777 587

Stagiaire Lauritz Tim Daa Funder

Lauritz er tilknyttet teamet for Energi & Transport og teamet for Kommunikation og bistår blandt andet konsulenterne i deres arbejde med udvikling og facilitering af syddanske EU-projekter.

E-mail: ltf@southdenmark.be || Tel. (+32) 2 234 68 51

Stagiaire Camilla Jo Rasmussen

Camilla er tilknyttet teamet for Sundhed & Velfærdsinnovation og teamet for Internationale Kommuner og bistår blandt andet konsulenterne i deres arbejde med udvikling og facilitering af syddanske EU-projekter. 

E-mail: cjr@southdenmark.be || Tel. (+32) 2 280 32 54

Stagiaire Eva Fribo Nygård

Eva er tilknyttet teamet for Erhverv & Innovation, Kvalificeret Arbejdskraft & Uddannelse, samt SDU og bistår konsulenterne i deres arbejde med bl.a. netværkspleje og partnersøgninger for danske aktører. 

E-mail: efn@southdenmark.be || Tel. (+32) 2 285 40 91