Emnefilter: 

06-06-2018

WORTH Partnership Project

WORTH skaber og støtter tværnationale samarbejder mellem modedesignere, produktionsvirksomheder, teknologivirksomheder og andre kreative aktører.

Læs mere

11-01-2018

EUopSTART: Ansøgningsfrister 2018

EUopSTART har til formål at styrke danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut off i år er den 26. februar 2018 efterfulgt af to cut offs den 22. maj og 8. oktober 2018. Ved alle tre cut offs er fristen kl. 12.00.

Læs mere

14-06-2017

Nye indkaldelser under Europa for borgerne

Nu kan du igen søge om projekter under Europa for Borgernes ’venskabsbysamarbejde’ og ’netværk af venskabsbyer’. Begge underprogrammer fokuserer på at styrke det demokratiske engagement og medborgerskabet i Europa.

Læs mere

08-03-2017

Støtte til Europæiske Platforme

Den 27. april 2017 er der igen deadline på en indkaldelse under Creative Europes Kulturprogram, der yder støtte til europæiske kulturplatforme. 

Læs mere

31-01-2017

Søg om støtte gennem Europa for Borgerne

Nye deadlines for programmet Europa for Borgerne

Læs mere

18-01-2017

Nye Indkaldelser under Shift2Rail

Den 10. januar åbnede en række nye indkaldelser under det europæiske jernbaneinitiativ Shift2Rail. I indkaldelserne er der blandt andet fokus på fremtidens stationer og lettere materialer til tog. Deadline for ansøgere er den 30. marts 2017.

Læs mere

09-01-2017

Ny EU-indkaldelse: URBACT Good Practice Call

Den 5. december 2016 blev der åbnet for en ny indkaldelse under URBACT III-programmet. URBACT-programmet gør det muligt for europæiske byer at arbejde sammen og udvikle integrerede løsninger på fælles urbane udfordringer.

Læs mere

03-01-2017

EaSI: Indkaldelser om beskæftigelse og social innovation

I 2017 kan du søge om støtte til dit beskæftigelses- eller integrationsprojekt gennem EaSI, Europa-Kommissionens program for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.  

Læs mere

03-01-2017

Nye UIA-indkaldelser: Cirkulær økonomi, mobilitet og integration

Den 16. december blev der åbnet for anden runde af indkaldelser under EU’s Urban Innovative Actions (UIA). 

Læs mere

20-12-2016

Nye medie-indkaldelser fra Et Kreativt Europa

EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet, Et Kreativt Europa, har netop offentliggjort en række indkaldelser under programmets medie-del. Indkaldelserne er målrettet organisationer og virksomheder i den kreative sektor, der arbejder med audiovisuelle produkter som fx film og lyd.

Læs mere

06-12-2016

Ny EU indkaldelse har fokus på unikke turistoplevelser langs de Europæiske kyster

Europa-Kommissionen har åbnet en ny indkaldelse for projekter inden for maritim turisme langs de europæiske kyster. Der er sat 1,5 millioner euro af til projekter, hvor formålet er at etablere maritime ruter, der skal forbinde kystområder i Europa på tværs af landegrænser.

Læs mere

07-06-2016

Nu kan din innovative idé komme i mål med EU-støtte

Processen fra innovativ idé til markedsføring af faktiske produkter og services kan være lang og kompliceret. Det kræver teknisk ekspertise, kommerciel bevågenhed og adgang til en bred vifte af ressourcer og færdigheder. Det europæiske konsortium Knowledge & Innovation Community vil med indkaldelsen KIC InnoEnergy støtte innovationsprojekter inden for bæredygtig energi med at komme fra laboratoriet til markedet.

Læs mere

29-03-2016

Nye støttemuligheder til energisektoren

Ny indkaldelse om energiprojekter, der især fokuserer på arbejdet med gas og elektricitet på tværs af grænser i Europa

Læs mere

15-03-2016

Få støtte til kulturprojekter med fokus på integration af flygtninge

Hvis du arbejder med festivaler, udstillinger eller andre kreative og kulturelle integrationsprojekter for flygtninge, kan du søge om støtte gennem EU-programmet Et kreativt Europa. Fristen for ansøgning er den 28. april.

Læs mere

15-03-2016

Indkaldelser om Blue Growth på det maritime område

Kommissionen kommer nu, med støtte fra European Maritime and Fisheries fund, med tre nye indkaldelser under EASME-programmet.

Læs mere

15-03-2016

Muligheder for sundhedsprojekter i 2016

Planen for 2016 i Det Tredje Sundhedsprogram (2014-2020) er netop udgivet. Bliv klogere på programmets prioriterede områder i 2016 og forårets åbne indkaldelser og ansøgningsfrister.

Læs mere

03-03-2016

Ny indkaldelse giver SMV’er og innovative start-ups mulighed for at rekruttere forskere til projekter

Med det nye program i Horizon2020, H2020 SME Innovation Associate, får SMV’er og innovative start-ups nu muligheden for at rekruttere de bedste talenter og viden til deres projektudvikling uden meromkostninger  

Læs mere

29-01-2016

Få støtte til udvikling af innovative løsninger inden for bæredygtig energi

KIC InnoEnergy har åbnet en indkaldelse for projekter vedrørende bæredygtig energi. Virksomheder kan opnå både teknisk bistand og investeringsstøtte. Ansøgningsfristen er fastsat til den 4. april 2016.

Læs mere

18-01-2016

Tilskud til at skrive en EU-ansøgning

I foråret 2016 åbnes der igen op for, at danske videninstitutioner, virksomheder og offentlige organisationer kan søge tilskud til at skrive en EU-ansøgning fra EUopSTART puljen. Den præcise åbningsdato kendes endnu ikke, men Styrelsen for Forskning og Innovation forventer, at det bliver i februar eller marts måned.

Læs mere

01-12-2015

Muligheder for klimaprojekter i 2016

EU’s målsætninger på klimaområdet bliver understøttet af Horizon 2020, som giver mulighed for at søge penge til klimaprojekter. Læs her om de kommende ansøgningsfrister med deadline den 8. marts 2016.

Læs mere

25-11-2015

Nyt initiativ til at løse udfordringer i Europas byer

Europa-Kommissionen barsler med et nyt støtteprogram for byudvikling, Urban Innovative Actions. Der er mulighed for projekter inden for energiomlægning, fattigdom, integration og jobskabelse. Deadline er endnu ikke fastlagt.

Læs mere

17-11-2015

Vær hurtig: Næste deadline for energiprojekter er januar 2016

De næste deadlines i Horizon 2020 for projekter inden for energieffektivitet er allerede er den 21. januar 2016. Vi har lavet et overblik over indkaldelserne, som der er info-dag om den 8. december i Bruxelles.

Læs mere

04-11-2015

Erasmus+ støtter uddannelse, ungdom og idræt

Erasmus+ er EU’s program for områderne grunduddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, ungdomsaktiviteter, voksenuddannelse og sport. Flere deadlines i 2016.

Læs mere

02-11-2015

Transport skal være smart, grøn og sikker

Transport er en af de samfundsmæssige udfordringer, som Horizon 2020 giver støtte til. Formålet er, fra EU-politisk side at udvikle et transportsystem, der er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt og sikkert under hensyn til både borgere, økonomien og samfundet.

Læs mere

20-10-2015

Eurostars – støtteprogram med gode muligheder og høj succesrate

I november åbnes der igen op for nye ansøgninger til Eurostars-programmet for virksomheder. De seneste ansøgningsrunder har vist gode muligheder for at opnå støtte. Deadline for næste runde: 15. september 2016.

Læs mere

19-10-2015

Nye støttemuligheder inden for sundhed og velfærd

Der er åbnet nye muligheder for at søge midler under Horizon 2020. Her får du et overblik over de mest relevante støttemuligheder inden for sundhed og velfærdsinnovation.

Læs mere

23-09-2015

Interreg Østersøen varsler ny ansøgningsrunde

Sekretariatet under INTERREG Østersø varsler en ny indkaldelsesrunde primo 2016, men allerede nu er det en god idé at overveje og forberede ansøgninger.

Læs mere