Organisation

Opbygning

Det Syddanske EU-Kontor arbejder med fem faglige indsatsområder: Sundhed- og VelfærdsinnovationEnergi og Transport, Internationale Kommuner, Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse samt Erhverv og Innovation. Desuden fokuserer kontoret på forskning - særligt i forhold til Syddansk Universitet ved at varetage universitetets interesser over for EU. 

Under indsatsen for virksomheder i erhverv og innovation ligger Enterprise Europe Network. Det Syddanske EU-Kontor er en del af netværket, som giver virksomheder adgang til internationale samarbejdspartnere og nye markeder. Læs mere om vores indsatsområder

 

Ejerkreds

Det Syddanske EU-Kontor ejes og drives af Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet.

undefined          undefined          undefined

EU-kontoret har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal medføre udvikling, innovation og konkurrencedygtighed i såvel den offentlige som den private sektor. Aktiviteterne understøtter Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020.

Vi samarbejder med private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner samt videncentre, klynger, brancheorganisationer og øvrige erhvervsfremmeaktører inden for hele Syddanmark.

Ejerkredsen udpeger en bestyrelse, som vælges for en fireårig periode. Se medlemmerne af bestyrelsen.

 

Værdier

I Det Syddanske EU-Kontor identificerer vi os med følgende fem værdier som vi alle tilstræber at agere indenfor:

Værdi 1: Regional nærhed – europæisk udsyn

Skæringsfeltet mellem det regionale fokus og det europæiske udsyn er SDEO’s arbejdsfelt. SDEO forstår den regionale dagsorden samtidig med at vi forstår mulighederne ved at tænke internationalt. SDEO skal være synlig i regionen og regionen skal være konstruktivt synlig i EU-regi. Herunder skal SDEO fokusere på at forstå syddanske samarbejdspartneres situation og mission, og hvordan EU-funding / EU-projekter kan hjælpe dem med at nå deres mål og indfri deres strategier.

Værdi 2: Imødekommende og nytænkende

SDEO er nytænkende og imødekommende – i praksis sker det oftest ved at SDEO hjælper med at udvikle nye idéer. Værdien har både en intern og en ekstern betydning. Internt er SDEO imødekommende og nytænkende ved at vi udfordrer hinandens projekter, opfordrer kollegaer til input og sparring og udvikler idéer på tværs af teams. Samtidig er det accepteret og tilskyndet at komme med alternative tilgange. Eksternt er SDEO imødekommende og nytænkende ved at vi møder folk i øjenhøjde og er villige til at indgå samarbejde med alle syddanske aktører.

Værdi 3: Gensidig respekt

Værdien gensidig respekt har en intern og ekstern betydning. Internt ligger værdien vægt på, at forskellighed er en styrke og det at kunne tale uden filter mellem medarbejderne er til alles fordel. Samtidig betyder det også, at vi hellere adresserer en potentielt konfliktfyldt situation, end at vi brænder inde med meninger, som kan vokse sig for store. Vi må aldrig blive personlige, men skal orientere os mod sagen. Eksternt betyder gensidig respekt at vi forventer noget af os selv, men også af vores samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at det skal være legitimt at italesætte forventninger og krav – også til vores samarbejdspartnere.

Værdi 4: Enkelthed og sund fornuft

Værdien enkelthed og sund fornuft skal forstås i relation til arbejdsopgaver og arbejdsgange.  SDEO vil gerne undgå ”bureaukrati”, der blokerer for gode løsninger og motivation hos medarbejdere. Det er vigtigt at vi er effektive i vores arbejdsgang. SDEO skal forsimple og forklare det komplekse, så det ikke er en barriere for de syddanske samarbejdspartnere.

Værdi 5: Professionelt engagement og dedikation

SDEO er en organisation, hvor hver medarbejder har ansvar for de opgaver, som han/hun sidder med. Medarbejderne føler sig professionelt engagerede og dedikerede, forstået på den måde, at de går helhjertet ind for opgaverne, yder deres bedste og tager personligt ansvar. For fastholde denne værdi, skal forskellighed ses som en styrke – et fodboldhold består ikke kun af angribere. Vi er holdspillere, samtidig med at vi er individer, hvilket skal forstås som at der gives plads til personlige idéer og initiativer samt at de rigtige kompetencer skal bruges de rigtige steder.